Tarieven, vergoedingen en werkwijze

Werkwijze
Wil je eerst kennismaken dan is er de mogelijkheid een gesprek in te plannen van 30 minuten.
Het intakegesprek is een kennismaking met elkaar, daarin wordt ook een hulpvraag geformuleerd en beslis je of je al dan niet verder gaat.
We maken een inschatting van de duur van het traject.
Gewoonlijk worden bij aanvang 3 sessies ingepland en evalueren hierna over verdere voortgang.

Aanmelden
Je kunt je aanmelden voor lichaamsgerichte (psycho)therapie zonder een verwijsbrief van de huisarts of andere hulpverlener. Aanmelding kan telefonisch of via het contactformulier.

Kosten voor particulieren
Kennismaking, 30 minuten:        gratis
Intake, duur 90 minuten             90 euro
Sessie, duur 75 minuten:           85 euro
Sessie, duur 60 minuten:           73 euro

Tarieven instellingen/ bedrijven:
Steeds meer werkgevers en instellingen zijn bereid zijn de kosten voor therapie of coaching te vergoeden in het kader van stresshantering en adequate begeleiding mbt ziekteverzuim. Neem contact op voor meer informatie en/of prijsopgave.

Afzeggen
Dit kan via de telefoon: 06 289 58 288 of per e-mail: info@annebraspenning.nl
Bij afzegging minder dan 24 uur van te voren, wordt 50 euro  in rekening gebracht. 

Vergoeding
Veel zorgverzekeraars vergoeden de kosten gedeeltelijk, mits je aanvullend verzekerd bent. 
Hierbij hoef je het eigen risico niet aan te spreken.
Een vergoedingen overzicht van de verschillende verzekeraars kun je vinden op de site van de beroepsvereniging: www.sblp.nl
In de zorggids (VGZ) vermelding onder: Alternatieve zorg, postcode 4761WT , Lichaamsgerichte Training, Coaching.

Beroepsvereniging en Registraties Vektis
Aangesloten bij Beroepsvereniging SBLP, beroepsvereniging voor Lichaamsgerichte (psycho)therapeuten www.sblp.nl. De broepsvereniging beschikt over een klachtenregelment en een klachtencommissie. De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ), is voor de praktijk geregeld via CAM COOP.
Tevens aangesloten bij Register Beroepsbeoefenaren Complementaire zorg www.rbcz.nu en bij Tuchtrecht Complementaire Zorg www.tcz.nu

AGB praktijkcode:             90014683          
AGB zorgverlenerscode:     90035821
BIG registratie nr:             19002317330
 

BTW identificatie nummer: NL001338308B82
KvK nummer: 20155259